בשנת 1996 ערך ד"ר ארתור אהרון ניסוי שתוצאותיו היו מדהימות.

הוא תכנן שאלון של 36 שאלות, שרמת החשיפה והעומק שלהן עולה בהדרגה, וביקש מזוגות אקראיים של אנשים לשבת זה מול זה, לשאול ולענות אחד לשני על השאלות, ומיד לאחר מכן להתבונן זה בעיניו של זה למשך 4 דקות.

אנשים שהשתתפו בניסוי תיארו רמות שונות של קירבה כתוצאה מהחוויה, כולל חברות אינטימית והתאהבות.

בשנת 2015, בלוגרית בשם מנדי לן קטרון ערכה את הניסוי עם אדם שהכירה היכרות שטחית בלבד, והם התאהבו!!! שווה להקשיב להרצאה שלה בטד, "להתאהב זה החלק הקל" (Falling in love is the easy part).

בראיונות מסביר ד"ר אהרון שההתנסות לא בהכרח מובילה להתאהבות, אבל היא תמיד מביאה להתקרבות רגשית ותחושת אינטימיות.

אם נבחן את השאלות המופיעות בניסוי, שאלות כגון –
"תאר מה הוא יום מושלם עבורך"
"תאר במשך 4 דקות את סיפור חייך"
"מנה 3 פרטים המשותפים לך ולזה היושב מולך"
"מה היית משנה בדרך בה גידלו אותך"
"מה אתה חולם הרבה זמן לעשות ועדיין לא עשית"
"ספר לאדם שמולך מה אתה אוהב בו, היה מאוד כן ואמור דברים שלא היית אומר למישהו שהרגע פגשת"
נבין ששני אנשים שיענו בכנות ובתשומת לב ראויה על שאלות כגון אלה, בוודאי יחושו קרובים זה אל זה יותר מאשר עם רוב מכריהם, ואפילו יותר מאשר עם בני משפחה. זאת משום שרוב האנשים אינם מנהלים שיחות עמוקות שכאלה עם רוב חבריהם, אפילו הטובים שבהם.

כאשר מגיע זוג לייעוץ זוגי, לרוב אפשר לזהות מיד שחלק הדיאלוג חסר ביניהם.

מעטים הזוגות שמפנים במהלך שגרת חייהם זמן לשיחות המכילות מידע כה עמוק, משמעותי ואינטימי כמו השיחה המתפתחת במהלך הניסוי הנ"ל.

במהלך עשרות השנים שעברו מאז נערך הניסוי הראשון, נעשו התנסויות רבות כגון אלה. ניסויים מדעיים וחברתיים, אשר הצליחו להוכיח שוב ושוב שקשר עין ושיחה על הדברים החושפים את נפשנו בפני הזולת, מייצרים קירבה, חברות אמיצה ואף התאהבות.

זה יקרה לכם בתוך הזוגיות שלכם, אם תאמצו לחייכם את ההרגל לשתף את בת/בן הזוג שלכם במחשבות ותחושות הכי כמוסים שלכם, המבוכות, החלומות והמשאלות.